VZL / Contemporary Art
is the brainchild of Marian van Zijll Langhout.
Marian van Zijll Langhout has an extensive track record in accountancy as well as hosting exhibitions from her accountancy firm. A record of these presentations can be found on the gallery website. The intimate gallery space functions as a democratic platform for ideas, debate and support around contemporary art in the broadest sense. The international programme is shaped by its diversity; reinterpretations of classical motifs meet new media and performance in process led exhibitions. The gallery programme is supplemented with (international) art fair presentations.


VZL / Contemporary Art
is het geesteskind van Marian van Zijll Langhout.

Marian van Zijll Langhout bouwde over de jaren heen haar eigen accountancybedrijf op van waaruit ze eveneens tentoonstellingen maakte. Het archief van deze presentaties kan worden gevonden op de website van de galerie. De intieme tentoonstellingsruimte functioneert als een democratisch platform waar ideeën en dialoog over en ruggensteun aan hedendaagse kunst in de breedste zin van het woord centraal staat. Het internationale programma wordt gekenmerkt door haar diversiteit; re-interpretaties van traditionele media ontmoeten nieuwe media en performance in proces gedreven tentoonstellingen. Het reguliere programma wordt aangevuld met (internationale) beurspresentaties.